موقعیت ملک: نیک اشیان

1 ملک یافت شد

نیک اشیان (فروش)

ادرس گلستان \کوی بنفشه

نمایش جزئیات

توضیحات

🌟 موقعیت عالی سرمایه‌گذاری فاز اول بر بلوار هنگام ✨٩٠متري ٢خواب آماده…

قیمت قیمت توافقی
نمایش جزئیات